.

Protocol wedstrijddag Animo 68 te Assen

* 5 oktober 2020 *

Wijzigingen zijn in het blauw aangegeven

Basisregels

· Gebruik je gezonde verstand en neem je verantwoordelijkheid en denk en de ander!

· Klachten, blijf thuis en laat je testen!

· Ontwikkel je klachten in de sporthal, ga direct naar huis

· Geef elkaar ruimte en houd 1.5 meter afstand

· Publiek is niet toegestaan!

· die open worden gezet

· Roken kan buiten maar niet voor de ingang van de sporthal

· Na de wedstrijd graag zo spoedig mogelijk de sporthal verlaten

· Dringend advies om mondkapjes te dragen ( doe je het niet voor je zelf, doe het dan voor een ander)

· Volg de aanwijzingen van de beheerder of toezichthouders op

Looproute sporthal

· De ingang van de sporthal blijft de ingang

· Bij binnenkomst uw handen desinfecteren

· Doorlopen naar statafel registreren *zie registratie

· Doorlopen naar de zaal

· Vanuit de zaal, naar veld of kleedkamer

· Uitgang is via kleedkamers en dan linksaf naar de gele deur(en)

Registratie

· Sta je op het wedstrijdformulier dan is registratie niet nodig

· Sta je niet op een wedstrijdformulier, registratie nodig!

· Je naam met telefoonnummer noteren en het formulier deponeren in brievenbus

(formulier wordt naar 3 weken vernietigd)

Sporten

· Binnen het veld is 1.5 meter niet meer nodig

· Geen handen schudden of high five geven en kom niet bij elkaar om een punt te vieren

· Bij het wisselen van speelhelft, spelersbank/stoelen schoonmaken

· Na sporten de gebruikte materialen (schoonmaken, schoonmaakspullen aanwezig in berging)

Kleedkamers

· Er is plek voor 8 personen

· Houd 1.5 meter afstand in de kleedkamer

· Kom in sportkleding

· Toch omkleden: geen kleding achterlaten in de kleedkamers

-     Dringend verzoek om thuis te douchen (Er zijn slechts 3 douches per kleedkamer beschikbaar)

-     Via de kleedkamer links af naar de gele deur(en)

Kantine is gesloten!

Tegenstanders

· Kom niet te vroeg, liefst 30 minuten voor aanvangstijd (er is geen wachtruimte)

· De douches kunnen niet gebruikt worden

· Na de wedstrijd graag zo spoedig mogelijk de sporthal verlaten

· Publiek is niet toegestaan !!!

Vragen: Mail naar animo68covid19@gmail.com

Animo 68 volgen kan via:

animo68_assen                               animo 68

Tijdens het Jubileumfeest van Animo'68 zal

‘The Laughbooth’

aanwezig zijn in hotel van der Valk!