· Vereniging · Contributies

Onderstaand vind je de huidige contributies. Deze gelden tot aan de Algemene Ledenvergadering in september 2020. Op de ALV in september 2020 wordt de contributie opnieuw vastgesteld; deze gaat in per oktober 2020

Contributie 2019-2020
Heren 1 € 34.00
Heren 2 € 25.25
Dames 1 € 33.00
Dames 2 € 27.25
Dames 3 € 25.75
Dames 4 € 25.25
Heren recr. € 13.25
Dames recr. 1-2 € 14.15
Dames recr. 3-4 € 13.75
Dames recr. 5 € 15.75
Trainend lid € 13.75

Op 1 oktober wordt de bondscontributie éénmalig geïnd.