· Vereniging · Contributies

Onderstaand vind je de huidige contributies. Deze gelden tot aan de Algemene Ledenvergadering in september 2017. Op de ALV wordt de contributie opnieuw vastgesteld; deze gaat in per oktober 2017.

Contributie 2016-2017
Heren 1 € 39.25
Heren 2 € 24.75
Dames 1 € 37.25
Dames 2 € 26.25
Dames 3 € 25.25
Dames 4 € 24.75
Heren recr. € 12.75
Dames recr. 1 € 17.25
Dames recr. 2,3,4 € 13.25
Dames recr. 5 € 15.25
Trainend lid € 13.25
Trainend lid H 1 € 20.25

Op 1 oktober wordt de bondscontributie éénmalig geïnd.