Verenigingsregels

  • Men is verplicht de verschuldigde contributie bij vooruitbetaling te voldoen middels maandelijkse automatische incasso. De contributie is berekend op 12 maandelijkse termijnen, waarbij het seizoen loopt van juli t/m juni. De bondscontributie wordt geincasseerd met de contributie van oktober.
  • Bij opzegging van het lidmaatschap tijdens het lopende seizoen wordt ongeacht de reden van opzegging een opzegtermijn van drie maanden gehanteerd. De opzegtermijn gaat in op de eerste van de maand nadat de opzegging schriftelijk of per e-mail is ontvangen door de ledenadministratie. Bij opzegging per het volgende seizoen dient de opzegging schriftelijk of per e-mail voor 1 juli van dat jaar ontvangen te zijn door de ledenadministratie. In bijzondere situaties kan het bestuur besluiten hiervan af te wijken.
  • Het verplaatsen van wedstrijden gebeurt alleen in uiterste nood. Dit kan alleen via de wedstrijdsecretaris en de hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van het team.